Miếng Dán Mụn - Tránh Xẹo Thâm

Miếng Dán Mụn - Tránh Xẹo Thâm
Loai 1: 1 bich co 2 mieng TO
Moi lan xài cắt to nhỏ tuy y
Roi dan lên mụn 

=>> 1 bịch 190k. 2 bịch 280k. 3 bịch 370k
Loai 2: Con loai này thì cung giong vay

Nhưng nó cắt thành miếng tròn cho mình sẵn roi, chỉ việc dán lên thui
Mieng nhỏ: 10mm co 15 mieng x 4 
Miếng lớn:12mm co 12 mieng x 2
       =>> 1 bich 240k. 2 bịch 380k. 520k