Dầu Xoa Bóp Hàn Quốc Sinsin Mulpas


- Trọng lượng Dầu trắng xoa bóp Hàn Quốc Sinsin Mulpas: 144 gr
- Dung tích: 90 ml
- Kích thước chai: 13 x 3,5 cm
- Màu sắc: chai màu trắng
- Thành phần: L-menthol 4.2g, Dl-camphor 4.5g, Methyl salicylate 6.9g, Thymol 0.3g, Chlorpheniramine maleate 0.1g